Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Laila Rantanen-Timonen, Jaakonkatu 44, 68600 Pietarsaari

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Laila Rantanen-Timonen, if.itlum@nenomit-nenatnar.alial puh. 0400 882 833

3. Rekisterin nimi

kuivaharjaus.fi -sivuston asiakasrekisteri

4. Mitä henkilötietoja käsittelemme

Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi rekisteröidyt verkkokauppamme asiakkaaksi, tilaat tuotteita tai otat yhteyttä asiakaspalveluumme. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, tilaushistoria ja tekniset tiedot kuten käyttäjän IP-osoite.

5. Miten käytämme asiakastietojasi

Kerättyjä tietojasi käytetään tilausten hallinnointiin sekä lähettämiseen, tunnistautumiseen, arkistointiin, asiakaspalveluun ja siihen liittyvän viestinnän hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

6. Miten suojaamme asiakastietojasi

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain määritetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

7. Miten pitkään säilytämme asiakastietojasi

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Voit pyytää järjestelmäämme tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: if.itlum@nenomit-nenatnar.alial

8. Mitkä ovat oikeutesi

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit pyytää järjestelmäämme tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: laila.rantanen-timonen@multi.fi